Prawo cywilne

  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • zasiedzenie,
  • dochodzenia roszczeń, zadośćuczynień i odszkodowań,
  • umowy najmu, leasingu, kredytu i inne umowy cywilnoprawne,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • ochrona prawa własności,
  • służebność przesyłu,
  • rękojmia,
  • kompleksowe doradztwo w omawianym zakresie.