Prawo gospodarcze

  • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców,
  • tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek,
  • opracowywanie regulaminów organów spółek,
  • sporządzanie projektów uchwał, protokołów,
  • opracowywanie projektów dokumentów związanych ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi zmian aktów założycielskich/umów spółek, zmian wysokości kapitału zakładowego, zmian w składzie wspólników itp.,
  • sporządzanie i opiniowanie umów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • windykacja należności