Prawo karne

 • opracowywanie pism procesowych w postępowaniu karnym,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • obrona w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • obrona w sprawach karnych w ramach współpracy z Kancelarią Adwokacką z Poznania, w tym w szczególności w takich sprawach jak:
 • prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu, nietrzeźwości czy pod wpływem środków odurzających,
 • dotyczących wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym, przy ucieczce z miejsca zdarzenia, czy też w okresie zakazu prowadzenia pojazdów,
 • posiadanie lub wytwarzanie narkotyków, w tym również w znacznych ilościach,
 • dotyczących innych przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • przestępstwa przeciwko mieniu, w szczególności kradzieży, kradzieży z włamaniem, kradzieży pojazdów mechanicznych, rozboju,
 • dotyczących przemocy w rodzinie oraz znęcania się nad członkami rodziny,
 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, w tym pobicia, udziały w bójce, o ciężki uszczerbek na zdrowiu,
 • przestępstw związanych z szeroko rozumianą działalności gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw oszustwa i przestępstw oraz wykroczeń skarbowych