Prawo pracy

 • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i innych regulacji składających się na wewnętrzne prawo pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywanie umów o świadczenie usług, w tym umów o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontrakty menedżerskie),
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • sporządzanie umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • zastępstwo procesowe przed sądami pracy w sporach z pracownikami oraz w sporach z pracodawcami w sprawach:
  • roszczeń związanych z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę,
  • roszczeń o przywrócenie do pracy,
  • roszczeń o odszkodowanie,
  • roszczeń o ustalenie, iż strony łączył stosunek pracy,
  • roszczeń z tytułu nadgodzin,
  • roszczeń z tytułu odpraw, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop itp.