Prawo upadłościowe

  • reprezentacja wierzycieli przed wszczęciem postępowań upadłościowych w celu zapewnienia im jak najdogodniejszej formy spłaty zadłużenia,
  • wnioski o ogłoszenie upadłości, oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, plan naprawczy,
  • reprezentacja procesowa w tym zakresie, reprezentacja wobec wierzycieli